GOLDEN VISA

Vereisten Investeerdersvisum en verblijfsvergunning via vastgoedbelegging – Spanje

Als u als migranteninvesteerder een aanzienlijke investering in Spanje heeft gedaan, kunt u profiteren van de Spaanse migratieregeling voor investeerders.

1. Minimale investeringsvereisten

Vastgoedvermogen van minimaal € 500.000 (eigen vermogen).

2. Wie moet het visum of de verblijfsvergunning aanvragen?

De belegger of zijn wettelijke vertegenwoordiger moet het visum of de verblijfsvergunning aanvragen via het aanvraagformulier.

3. Wat voor soort visum of verblijfsvergunning krijgt de investeerder?

 • Een beleggersvisum, als u zich buiten Spanje bevindt wanneer de aanvraag wordt ingediend.
 • Een verblijfsvergunning, als u zich momenteel in Spanje bevindt bij het indienen van de aanvraag.

4. Waar kan ik het aanvragen?

Visumaanvragen moeten worden ingediend bij het Spaanse consulaat in het land van herkomst of verblijf. Aanvragen voor verblijfsvergunningen moeten worden ingediend bij de eenheid Large Business and Strategies Groups (Unidad de Grandes Empresas y Colectivos Estratégicos (UGE-CE)).

5. Welke documenten moet ik bij de aanvraag meesturen?

 • Paspoort
 • Ziektekostenverzekeringsdocumenten uitgegeven door een bedrijf dat actief is in Spanje
 • Achtergrond checks
 • Bewijs van voldoende middelen
 • Documenten die het bewijs leveren van de investering, zoals een bewijs van registratie van onroerend goed en aankoopaktes van onroerend goed

6. Als de investering wordt gedaan door een rechtspersoon (bedrijf), kan ik dan het visum of de verblijfsvergunning aanvragen?

Ja, als het niet is gemaakt in rechtsgebieden die als belastingparadijzen worden beschouwd en u een meerderheidsaandeel hebt. Ook dient u een gunstig rapport over de rechtspersoon van DGCOMINVER in te dienen.

7. Kan de buitenlandse agent die het bedrijfsproject beheert profiteren van deze migratieregeling?

Ja. Hij/zij dient tevens een gunstig rapport van DGCOMINVER in te dienen.

8. Hoe lang duurt de vergunning?

 • Visum: 1 jaar
 • Verblijfsvergunning: 2 jaar
 • Verlenging van de verblijfsvergunning: 5 jaar. Verlenging vereist geen effectief verblijf in Spanje

9. Mogen gezinsleden zich bij de belegger aansluiten of vergezellen?

Ja. Gezinsleden die de belegger vergezellen of zich bij hem voegen, kunnen gezamenlijk en gelijktijdig of achtereenvolgens hun verblijfsvergunning en, in voorkomend geval, hun visum aanvragen.

Gezinsleden zijn:

 • De echtgeno(o)t(e) of ongehuwd koppel
 • Minderjarigen of meerderjarigen die financieel afhankelijk zijn van de houder
 • Afhankelijke ouders

10. Welke andere voordelen zijn er?

 • Met het visum en de verblijfsvergunning mag je overal in Spanje wonen en werken, ook familieleden als ze voldoen aan de verwachte leeftijdsvoorschriften voor arbeid.
 • Gestroomlijnde verwerking:
  • Visumbeslissingen worden binnen 10 werkdagen genomen en meegedeeld
  • Beslissingen over verblijfsvergunningen worden binnen 20 werkdagen genomen

De aanvraag voor verblijfsvergunningen en verlengingen verlengt de geldigheid van de verblijfs- of verblijfsstatus van de aanvrager totdat de procedure is beëindigd.