OTIUM

Otium, een Latijnse abstracte term, heeft verschillende betekenissen, waaronder vrije tijd waarin een persoon kan genieten van eten, spelen, rusten, contemplatie en academische inspanningen.

Het heeft soms, maar niet altijd, betrekking op een periode van pensionering van een persoon na eerdere dienst in de publieke of private sector, tegengesteld aan “actief openbaar leven”.

Otium kan een tijdelijke vrije tijd zijn, dat is sporadisch. Het kan intellectuele, deugdzame of immorele implicaties hebben.

Het had oorspronkelijk het idee om zich terug te trekken uit de dagelijkse bezigheden (negotium) of zaken om deel te nemen aan activiteiten die als artistiek waardevol of verhelderend werden beschouwd (d.w.z. spreken, schrijven, filosofie). Het had een bijzondere betekenis voor zakenlieden, diplomaten, filosofen en dichters.